Innehållspublicerare

null Mina arbetstagare vill inte använda hjälpmedel för lyft och förflyttningar som skaffats till arbetsplatsen. Vad ska jag göra som chef?

Mina arbetstagare vill inte använda hjälpmedel för lyft och förflyttningar som skaffats till arbetsplatsen. Vad ska jag göra som chef?

Undervisning och handledning

Om arbetet medför risk för hälsan som kan förebyggas genom användning av hjälpmedel som gör arbetet lättare kan arbetstagare inte utan en motiverad orsak vägra använda dem. Arbetsgivaren kan enligt arbetsplatsens praxis vidta disciplinära åtgärder, om en arbetstagare inte iakttar arbetsgivarens föreskrifter.

28.9.2015