alt alt

Om oss

Innehållspublicerare

null Mitt jobb börjar prick åtta. Har jag rätt till flextid så att jag kan komma på jobb före nio?

Mitt jobb börjar prick åtta. Har jag rätt till flextid så att jag kan komma på jobb före nio?

Arbetstid

Flextid förutsätter alltid överenskommelse mellan arbetsgivaren och arbetstagaren. Arbetstagaren har således inte automatiskt rätt till flextid.

22.6.2022