Innehållspresentatör

null När behövs det ingen företrädare för en utstationerad arbetstagare?

När behövs det ingen företrädare för en utstationerad arbetstagare?

Utstationerad arbetstagare

Om företaget utstationerar arbetstagare i Finland i högst tio dagar. Vid beräkningen av utstationeringens varaktighet beaktas förutom ifrågavarande utstationeringsperiod även alla tidigare perioder under de senaste fyra månaderna då en arbetstagare i samma företag har arbetat i Finland.

4.6.2020