Innehållspresentatör

null När behövs det ingen företrädare för en utstationerad arbetstagare?

När behövs det ingen företrädare för en utstationerad arbetstagare?

Utstationerad arbetstagare

Om företaget har ett verksamhetsställe i Finland (förutsätter inte hemvist) eller om utstationeringen varar kortare tid än 14 dygn (en eller flera successiva perioder).

Om ett avtal ingåtts mellan arbetstagaren och arbetsgivaren om en stationering på viss tid som består av flera successiva eller ett fortlöpande anställningsavtal eller ett avtal med endast korta avbrott, betraktas anställningsförhållandet som fortlöpande under en och samma period.

25.7.2018