alt alt

Om oss

Innehållspublicerare

null När behövs det ingen företrädare för ett utstationerande företag?

När behövs det ingen företrädare för ett utstationerande företag?

Utstationerad arbetstagare

Om företaget utstationerar arbetstagare i Finland i högst tio dagar. Vid beräkningen av utstationeringens varaktighet beaktas förutom ifrågavarande utstationeringsperiod även alla tidigare perioder under de senaste fyra månaderna då en arbetstagare i samma företag har arbetat i Finland.

28.8.2020