Innehållspresentatör

null Närmare tvåtusen personer fick hjälp hos arbetarskyddsmyndigheten i fall av trakasserier

Närmare tvåtusen personer fick hjälp hos arbetarskyddsmyndigheten i fall av trakasserier

27.3.2017 – Södra Finland

Arbetarskyddsmyndighetens telefonrådgivning tog i fjol emot cirka 1 800 samtal om trakasserier. De flesta samtalen kom från social- och hälsovårdssektorn. I förhållande till antalet löntagare kom flest samtal bland annat från organisationer och den offentliga förvaltningen. Det här framgår av den färska rapporten Tillsyn över trakasserier i södra Finland 2016 (på finska).

Typiskt för den som ringde var att han eller hon upplevde att chefen trakasserade och ville ha råd för hur situationen skulle hanteras på arbetsplatsen. Trakasserierna bestod bland annat i fortsatta hotelser, elaka och insinuerande meddelanden, nedvärderande och hånande tal, obefogad fortgående kritik och försvårande av arbetet, isolering från arbetsgemenskapen och missbruk av direktionsrätten.

De som ringde var nöjda med hjälpen

Samtal om trakasserier som kommer till arbetarskyddsmyndighetens telefonrådgivning liksom också samtal som berör psykosocial belastning och diskriminering kopplas vidare till inspektörer som är specialiserade på välbefinnande i arbetet. Utifrån en enkät om kundtillfredsställelse som genomfördes hösten 2016 upplevde de som ringde att de hade fått bra hjälp: på en skala från 1–5 fick tjänsterna i anslutning till välbefinnande i arbetet vitsordet 4,38.

Arbetarskyddsmyndighetens telefonrådgivning betjänar vardagar under tjänstetid på numret 0295 016 620. Du kan ringa telefonrådgivningen anonymt.

Sjutton arbetsgivare i södra Finland fick åligganden i samband med trakasserier

De som ringer om trakasserier vill vanligtvis få råd av inspektören. Om det verkar som om arbetsgivaren inte har handlat så som lagen föreskriver i ett fall av trakasserier vidtar inspektören tillsynsåtgärder. Detta förutsätter emellertid att den som har upplevt trakasserierna ger sitt skriftliga samtycke.

Till följd av samtalen om trakasserier förrättades i fjol 38 inspektioner i södra Finland. I samband med 17 inspektioner meddelades arbetsgivaren en anvisning eller en uppmaning i anslutning till trakasserier. Oftast ålades arbetsgivaren att sätta stopp för de hälsoskadliga trakasserierna. I fem fall fanns dessutom skäl att misstänka arbetarskyddsbrott och fallen polisanmäldes. Man bör observera att antalet samtal inte statistikförs regionalt, och därför kan antalet inspektioner i södra Finland inte jämföras direkt med det nationella antalet samtal.

 

Närmare information:
Arbetarskyddsinspektör Päivi Laakso
tfn 0295 016 487, fornamn.
m.efternamn@rfv.fi

Arbetarskyddsinspektör Katja Savolainen
tfn 0295 016 454,
fornamn.efternamn@rfv.fi

Information om trakasserier och osakligt bemötande på arbetarskyddsförvaltningens webbplats www.tyosuojelu.fi/web/sv/arbetsforhallanden/osakligt-bemotande

Medietjänst:
Kommunikationsexpert Virpi Saarinen, tfn 029 501 6021, fornamn.efternamn@rfv.fi

Ansvarsområdet för arbetarskyddet, regionförvaltningsverket i Södra Finland

www.tyosuojelu.fi/web/sv

Ansvarsområdet för arbetarskyddet vid regionförvaltningsverket i Södra Finland är den regionala arbetarskyddsmyndigheten. Ansvarsområdet för arbetarskyddet övervakar att arbetsgivarna följer lagar och bestämmelser om arbetslivet och att arbetet utförs på ett sunt och tryggt sätt.  På verksamhetsområdet arbetar ca. 1,1 miljoner människor och antalet arbetsplatser som övervakas uppgår till 120 000.