Innehållspresentatör

null Nordiska arbetsmiljöexperter samlas i Tammerfors

Nordiska arbetsmiljöexperter samlas i Tammerfors

6.6.2016

Den nordiska arbetsmiljökonferensen samlar ett hundratal experter från de olika nordiska länderna i Tammerfors den 7-9 juni.  Också representanter från nordiska forskningsinstitut deltar i konferensen. Temat för konferensen är riskbaserad arbetarskyddstillsyn och målet är att föra diskussioner och dela information och god praxis mellan de nordiska länderna när det gäller riskbaserad tillsyn över arbetarskyddet.

Arbetarskyddsmyndigheten övervakar att arbetarskyddslagstiftningen följs på arbetsplatserna.  Tillsynen är effektivare när den riktas till specifika riskfyllda branscher och arbetsplatser.  På konferensen presenteras olika tillvägagångssätt som myndigheterna kan använda för att rikta tillsynen av arbetarskyddet till riskexponerade branscher, arbetsplatser och yrken där behovet av tillsyn är stort  och där arbetsförhållandena kan förbättras genom tillsyn.  Bland annat i Norge och Danmark har forskningsinstitut utvecklat branschspecifika arbetsmiljöindikatorer och tillvägagångssätt både för att kartlägga och för att förmedla information.

Den Nordiska Arbetsmiljökonferensen är en del av Finlands ordförandeskap  i nordiska Ministerrådet under 2016.

Närmare information:
Hannele Jurvelius, överinspektör, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163486