Innehållspresentatör

null Normala tillägg hör till lönen för sommarjobb

Normala tillägg hör till lönen för sommarjobb

11.8.2017

Sommarjobbssäsongen går mot sitt slut. Arbetarskyddsmyndigheten påminner om att det lönar sig att kontrollera anställningsvillkoren än en gång när arbetet upphör, åtminstone när det gäller lönen och arbetsintyget.

Arbetsgivaren ska komma ihåg bestämmelserna i arbetsavtalslagen och kollektivavtalen vid betalningen av sommarjobbarnas sista löner. Arbetstagaren bör kontrollera att lönen jämte eventuella tillägg har beräknats rätt. 

Varje år får arbetarskyddsmyndigheten anmälningar om fall där sommarjobbare inte har fått grundlönen eller åtminstone övertids- eller söndagsersättningar eller andra eventuella tillägg.

Sommarjobbare tjänar normalt in rätt till semester. Om arbetstagaren inte har tagit ut sin semester under den tid som anställningsförhållandet pågick, ska semesterersättning betalas i samband med slutlönen.

Lönekvitto ska ges när lönen betalas

Sommarjobb upphör utan uppsägningstid vid den tidpunkt som anges i arbetsavtalet. Slutlönen ska betalas senast på den sista arbetsdagen, om det inte har avtalats om annat i till exempel arbetsavtalet eller det kollektivavtal som följs. Om betalningen av slutlönen fördröjs på grund av arbetsgivaren är arbetsgivaren skyldig att betala full lön för väntetiden, men för högst sex dagar. Ett lönekvitto ska alltid ges när lönen betalas ut.

Lönen ska betalas till ett konto som arbetstagaren anger. Enligt arbetsavtalslagen får arbetsgivaren endast av tvingande skäl betala lönen kontant, till exempel om arbetstagaren inte har ett bankkonto.

Problem ska i första hand lösas på arbetsplatsen

Arbetstagaren har rätt att få ett arbetsintyg när anställningsförhållandet upphör. Det lönar sig alltid att begära ett arbetsintyg, det är en viktig handling när du söker en ny arbetsplats eller en utbildningsplats.

Om det uppstår problem på arbetsplatsen ska de i första hand lösas på arbetsplatsen. Då är det vanligtvis viktigt att föräldrarna är aktiva. Begär hjälp av arbetsplatsens förtroendeman eller arbetarskyddsfullmäktig, om det finns en sådan på arbetsplatsen. Om problemet inte kan lösas på arbetsplatsen går det bra att vända sig till regionförvaltningsverkens ansvarsområden för arbetarskyddet. Arbetarskyddsmyndigheterna ger både arbetstagare och arbetsgivare råd och anvisningar.

Mera information:
Tyosuojelu.fi > Ung arbetstagare

Den nationella telefonrådgivningens telefonnummer är 0295 016 620.