Tillbaka till föregående sida

Ny broschyr om psykosocial belastning

Ny broschyr om psykosocial belastning

22.12.2015

Arbetarskyddsförvaltningen har gett ut en ny broschyr om psykosocial belastning. I broschyren förklaras vad som avses med psykosocial belastning och hur skadlig belastning ska förebyggas. Broschyren innehåller praktiska beskrivningar av hur arbetsgivaren ska utreda och bedöma psykosociala belastningsfaktorer och med vilka medel den skadliga arbetsbelastningen på arbetsplatsen kan minskas.

– Broschyren utgör dessutom ett praktiskt verktyg för inspektörerna, när psykosocial belastning behandlas på arbetsplatsinspektionerna. Med hjälp av den kan inspektören informera om vad som avses med psykosociala belastningsfaktorer och hur skadliga belastningsfaktorer identifieras som en del av bedömningen av riskerna på arbetsplatserna, berättar ordförande för koordineringsgruppen för tillsynen över psykosocial belastning Jenny Rintala vid RFV i Södra Finland.

Ladda ner den avgiftsfria broschyren:
Psykosocial belastning på arbetsplatsen
Psykososiaalinen kuormitus työpaikalla (på finska)

uppdaterad 5.6.2017 – Arbetarskyddsförvaltningens publikationer trycks inte längre och webbutiken för publikationsförsäljningen har upphört. Publikationerna i elektroniskt format finns på sidan Om oss > Publikationer. Länkar i text uppdaterad.