Innehållspresentatör

null Ny lag om laddare träder i kraft 1 september

Ny lag om laddare träder i kraft 1 september

1.9.2016

Den nya lagen om laddare innehåller bestämmelser om personer som utför sprängningsarbete, det vill säga laddare.  Lagen preciseras särskilt i fråga om lämplighetskriterierna.

Arbetet som laddare förutsätter ett kompetensbrev och för att beviljas kompetensbrev måste personen uppfylla vissa förutsättningar, bland gällande hälsotillståndet och lämpligheten för arbetet. Särskilt bestämmelserna om en persons övriga lämplighet har preciserats i den nya lagen: den som är lämplig att arbeta som laddare måste ha gott anseende. Bestämmelserna i lagen om hur detta ska fastställas är exaktare än tidigare.

Ett kompetensbrev kan beviljas en person som har fyllt 20 år för fem år åt gången. Giltighetstiden upphör när personen fyller 68 år.  För att beviljas kompetensbrev måste sökande ha genomgått en laddarkurs, avlagt ett förhör i anslutning till kursen och ha en viss arbetserfarenhet. Kursens och arbetserfarenhetens längd beror på vilket kompetensbrev sökande ansöker om (kompetensbrev för laddare med kompetens att avfyra effekter, kompetensbrev för yngre laddare, kompetensbrev för äldre laddare, kompetensbrev för överladdare och kompetensbrev för ansvarig sprängarbetsledare).

Kompetensbrevet beviljas av arbetarskyddsmyndigheten, regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland (RFV).  Myndigheten kan återkalla kompetensbrevet, om laddaren inte längre uppfyller förutsättningarna för beviljande av kompetensbrev.  Kompetensbrevet kan återkallas till exempel om en person väsentligt bryter mot arbetarskyddslagen i verksamheten som förutsätter kompetensbrev.

Närmare information:
Jurist Pekka Timonen, Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland, RFV, tfn  040-7796845, fornamn.efternamn@rfv.fi

Läs mera:
Arbetsplatsmeddelande
Panostajan pätevyyskirja