alt alt

Om oss

Innehållspublicerare

null Varför och när ska arbetsgivaren göra en förhandsanmälan om farliga biologiska agenser på arbetsplatsen?

Varför och när ska arbetsgivaren göra en förhandsanmälan om farliga biologiska agenser på arbetsplatsen?

Biologiska agenser

Förhandsanmälan ska göras minst 30 dagar innan arbetet påbörjas, när biologiska agenser i grupp 2, 3 eller 4 används första gången på arbetsplatsen. Förhandsanmälan ska innehålla information om resultaten av riskbedömningen och de planerade åtgärderna för skydd och förebyggande på arbetsplatsen.

22.6.2022