Innehållspresentatör

null Olycksfall under inspelningen av Okänd Soldat – arbetarskyddsmyndigheten ser ingen anledning att misstänka arbetarskyddsbrott

Olycksfall under inspelningen av Okänd Soldat – arbetarskyddsmyndigheten ser ingen anledning att misstänka arbetarskyddsbrott

24.8.2016 – Södra Finland

Arbetarskyddsmyndigheten har tagit del av polisens utredning över olycksfallet i samband med inspelningen av Okänd soldat som ledde till att en assistent avled. Utgående från utredningen har arbetarskyddsmyndigheten inte anledning att misstänka brott i anslutning till olycksfallet. Det kommer emellertid att förrättas en arbetarskyddsinspektion hos produktionsbolaget för att man på det sättet ska kunna säkerställa att riskerna på arbetsplatsen har bedömts och att också de frivilliga medarbetarnas säkerhet i arbetet har beaktats.

Produktionsbolaget försummade inte sin skyldighet att anmäla olycksfallet i arbetet
Olycksfallet i arbetet  med dödlig utgång inträffade under filminspelningen vid Vekaranjärvi i Kouvola den 25.7.2016. Eftersom olycksfallsoffret var en frivillig medarbetare, är det inte fråga om ett olycksfall i arbetet så som avses i lagen. Arbetsgivaren var sålunda inte skyldig att anmäla olycksfallet till arbetarskyddsmyndigheten, det vill säga till ansvarsområdet för arbetarskyddet vid regionförvaltningsverket i Södra Finland.

Arbetsgivaren ska också se till frivilliga medarbetares säkerhet
Enligt arbetarskyddslagen ska arbetsgivaren se till att arbetet inte medför olägenheter eller risker för frivilliga medarbetares säkerhet och hälsa. Lagen ålägger arbetsgivaren detta när även arbetstagare i anställningsförhållande utför liknande arbete som de frivilliga medarbetarna.

Eftersom antalet frivilliga medarbetare är omfattande i stora produktioner som t.ex. Okänd Soldat, vill ansvarsområdet för arbetarskyddet säkerställa att arbetsgivaren också har sett till de frivilliga medarbetarnas säkerhet så som fastställs i lagen. Därför kommer det att förrättas en sedvanlig arbetarskyddsinspektion hos produktionsbolaget.

Närmare information:
Arbetarskyddsjurist Aki Eriksson
tfn 0295 016 254, fornamn.efternamn@rfv.fi  

Medietjänst:
Kommunikationsexpert Virpi Saarinen
tfn 0295 016 021, fornamn.efternamn@rfv.fi  
Ansvarsområdet för arbetarskyddet, regionförvaltningsverket i Södra Finland
www.tyosuojelu.fi

Ansvarsområdet för arbetarskyddet vid regionförvaltningsverket i Södra Finland är den regionala arbetarskyddsmyndigheten. Ansvarsområdet för arbetarskyddet övervakar att arbetsgivarna följer lagar och bestämmelser om arbetslivet och att arbetet utförs på ett sunt och tryggt sätt. På verksamhetsområdet arbetar ca 1,1 miljon människor och antalet arbetsplatser som övervakas uppgår till 120 000.