Innehållspresentatör

null Om jag säger upp mig under permitteringen, måste jag då gå tillbaka till arbetet för uppsägningstiden?

Om jag säger upp mig under permitteringen, måste jag då gå tillbaka till arbetet för uppsägningstiden?

Permittering

Medan permitteringen pågår har arbetstagaren rätt att säga upp anställningsförhållandet utan uppsägningstid oberoende av hur länge anställningen pågått. Om man känner till när permitteringen kommer att upphöra gäller den här rätten emellertid inte längre sju dagar innan permitteringen upphör.

25.7.2018