Innehållspublicerare

null Överladdares rätt att verka som sprängarbas har gått ut

Överladdares rätt att verka som sprängarbas har gått ut

17.1.2020

Enligt lagstiftning om sprängarbete som trädde i kraft 2016 ska den som är sprängarbas på bebott område ha kompetensbrev för ansvarig sprängarbetsledare. Enligt övergångsbestämmelsen har en person med kompetensbrev för överladdare kunnat vara sprängarbas fram till slutet av år 2019. Denna rätt gick ut i slutet av år 2019. Från början av år 2020 ska en sprängarbas ha kompetensbrev för ansvarig sprängarbetsledare.

Den personsäkerhetsutredning som görs hos skyddspolisen i samband med att kompetensbrev för laddare beviljas samt beställningen av tillståndskortet kan sammantaget ta några månader i anspråk. Därför påminner tillståndsmyndigheten sökande att lämna in ansökan om kompetensbrev för ansvarig sprängarbetsledare i god tid, så att det är möjligt att undvika störningar och avbrott i arbetet.

Tillståndsmyndighet är ansvarsområdet för arbetarskyddet vid Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland. I laddarregistret, som förs av regionförvaltningsverket, finns för närvarande cirka tusen överladdare, och det sammanlagda antalet beviljade kompetensbrev för ansvarig sprängarbetsledare är 249.

Ytterligare information:
Överinspektör Jarmo Lumme, tfn 0295 018 692, e-post: jarmo.lumme@avi.fi
Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland, ansvarsområdet för arbetarskyddet