Innehållspresentatör

null Överraskningsinspektionerna inom städbranschen fortsätter – fortfarande rikligt med försummelser i samband med anlitande av utländsk arbetskraft

Överraskningsinspektionerna inom städbranschen fortsätter – fortfarande rikligt med försummelser i samband med anlitande av utländsk arbetskraft

19.2.2018 – Södra Finland

Det förekommer fortfarande rikligt med försummelser i samband med anlitande av utländsk arbetskraft. Under 2017 genomförde arbetarskyddsmyndigheten 60 överraskningsinspektioner på arbetsplatser i södra Finland där städarbete utförs. Södra Finland där städarbete utförs. Inspektionerna förrättades på restauranger, i affärer, skolor och på metrostationer. På sju arbetsplatser arbetade en utländsk arbetstagare som inte hade rätt att arbeta i Finland. På 12 arbetsplatser förekom dessutom oklarheter i fråga om arbetsvillkoren eller så uppkom misstanke om svart arbete. Resultaten påminde mycket om resultaten av överraskningsinspektionerna som genomfördes 2016.

”Misstanken om svart arbete väcktes till exempel då arbetstagaren inte kunde namnge sin arbetsgivare eller uppgav att han eller hon endast hade kommit för att hjälpa en kamrat”, säger inspektör Niina Ahonen vid ansvarsområdet för arbetarskyddet vid regionförvaltningsverket i Södra Finland.

Oklarheterna i fråga om arbetsvillkoren gällde främst lönen och arbetstiderna. Arbetstagarna uppgav till exempel att grundlönen låg under minimilönen i kollektivavtalet eller att det inte betalades kvällstillägg. Utgående från uppgifterna som gavs i samband med överraskningsinspektionerna förrättades inspektioner hos arbetstagarnas arbetsgivarföretag, där man bland annat övervakade arbetsvillkoren gällande löner, arbetstider och arbetsavtal och jämförde uppgifterna med observationerna från inspektionerna.

En inspektionsberättelse över överraskningsinspektionen lämnades alltid till företaget som hade beställt städarbetet. Om det framgick brister i samband med inspektionen av arbetsgivarföretaget lämnades även dessa uppgifter till beställaren. Allvarliga försummelser polisanmäldes för förundersökning. Det förrättades också inspektioner tillsammans med polisen, varvid polisen omedelbart ingripade i olagligt arbete.

De överraskande inspektionerna av städobjekt fortgår under 2018. Inspektionerna genomfördes vid samma tidpunkter som städarbetet, det vill säga vanligtvis utanför kontorstid. I inspektionerna förvissar man sig om utländska arbetstagares rätt att arbeta och dessutom intervjuar inspektören arbetstagaren om bland annat lönen, arbetstiderna och arbetsavtalsvillkoren och delar ut information om arbetstagarnas rättigheter i Finland. Uppgifterna om eventuella försummelser lämnas alltid också till den som har beställt städarbetet.

Mera information:

Inspektör Niina Ahonen, tfn 0295 016 134, fornamn.efternamn@rfv.fi
Ansvarsområdet för arbetarskyddet, regionförvaltningsverket i Södra Finland
www.tyosuojelu.fi
 

Ansvarsområdet för arbetarskyddet vid regionförvaltningsverket i Södra Finland är den regionala arbetarskyddsmyndigheten. Ansvarsområdet övervakar att arbetsgivarna följer arbetslivslagstiftningen och att arbetet utförs så sunt och säkert som möjligt. På området arbetar 1,1 miljoner människor och antalet arbetsplatser som övervakas uppgår till 120 000.