Meddelanden & webbnyheter Meddelanden & webbnyheter

Aktuellt

Innehållspublicerare

null På arbetsplatserna faller man från hög höjd och blir ofta sjukskriven

På arbetsplatserna faller man från hög höjd och blir ofta sjukskriven

Pressmeddelande 13.6.2022

I Finland inträffar dagligen flera olycksfall i arbetet på grund av fall. Fallolyckor hör till de vanligaste i arbetsplatsernas olycksfallsstatistik. Även inom arbetarskyddstillsynen ges arbetsgivarna som enskilda ärenden mest uppmaningar i fråga om försummelse av fallskydd. ”Inspektören ger en uppmaning om bristen i fallskyddet i lagtermer orsakar större fara än ringa”, berättar arbetarskyddsinspektör Emma Helenius. 

Olycksfall i arbetet på grund av fall inträffar tätt även på andra ställen än på byggen. ”Till exempel inom handeln och industrin arbetar man på olika arbetsplattformar, stegar och personlyftanordningar. Inom städbranschen arbetar man på hög höjd bland annat när man tvättar fönster. Inom fastighetsskötseln tvättar man tak och på hög höjd utförs också små reparationsarbeten och så vidare. Därför har vi ökat övervakningen av arbete på hög höjd med fallrisk även inom andra branscher än byggbranschen”, säger Emma Helenius.

Målet med tillsynen är färre antal olycksfall i arbetet på grund av fall. Enligt Helenius strävar man efter detta genom ett vägledande tillsynsgrepp, så att arbetsgivarna och arbetstagarna blir mer medvetna om farorna med arbete på hög höjd med fallrisk. Medvetenheten om fallriskerna på arbetsplatserna utökas förutom genom den vägledande tillsynen även genom informationskampanjen #Älätipu 13.–17.6.2022.


Mer information:
Projektet för arbete på hög höjd med fallrisk
Emma Helenius, inspektör, tfn 0295 018 640, fornamn.efternamn@rfv.fi
Regionförvaltningsverket, ansvarsområdet för arbetarskyddet