Innehållspublicerare

null På var fjärde arbetsplats upptäcktes brister i de centrala arbetsvillkoren

På var fjärde arbetsplats upptäcktes brister i de centrala arbetsvillkoren

10.12.2021

Arbetslagstiftningen förpliktar arbetsgivaren att utarbeta och ge arbetstagaren olika anställningshandlingar när anställningsförhållandet ingås, medan det pågår och när det upphör. Arbetarskyddsmyndigheten har under 2021 övervakat överlämnandet av dessa handlingar genom sammanlagt cirka 1 800 inspektioner.

I början av anställningsförhållandet ska arbetsgivaren ge arbetstagaren en skriftlig utredning om de centrala arbetsvillkoren, om inte dessa uppgifter framgår av det skriftliga arbetsavtalet. Här har man upptäckt brister på vart fjärde av de granskade arbetsplatserna.

Under anställningsförhållandet ska arbetsgivaren ge lönespecifikationer, göra upp arbetsskiftsförteckningar och bokföra arbetstiden. Det fanns också brister i arbetstidsbokföringen vid var fjärde inspektion.

En korrekt förd arbetstidsbokföring är en garanti för både arbetstagarens och arbetsgivarens rättsskydd. Det är viktigt att arbetstidsbokföringen förs över allt utfört arbete och att till exempel övertids- och söndagsarbete bokförs exakt i bokföringen. På så sätt undviker man onödiga tvister när arbetstidsbokföringen och till exempel uppgifterna i lönespecifikationen är exakta och båda parterna vet vad som har gjorts, registrerats och betalats. Arbetstagaren har också rätt att få de uppgifter om sig själv som införts i arbetstidsbokföringen.

När anställningsförhållandet upphör ska arbetsgivaren på arbetstagarens begäran ge arbetstagaren ett arbetsintyg. Dessutom ska arbetsgivaren på arbetstagarens begäran ge en skriftlig redogörelse av vilken framgår datumet då arbetsavtalet upphör och grunderna för avslutandet av anställningsförhållandet.

Man kan be arbetarskyddsmyndigheten om hjälp med att få handlingarna

Om arbetstagaren trots begäran inte får anställningshandlingar kan han eller hon vända sig till arbetarskyddsmyndigheten. Under 2021 har arbetarskyddsmyndigheten vidtagit tillsynsåtgärder för att få arbetsintyg 173 gånger, lönespecifikationer 119 gånger och uppgifter i arbetstidsbokföringen 65 gånger.

Arbetsintyg, lönespecifikation och arbetstidsbokföring är viktiga för arbetstagaren bland annat för att kontrollera att lönen är korrekt och för att ansöka om olika förmåner.

Bekanta dig med anställningsfrågor på webbseminariet

Arbetarskyddsmyndigheten ordnar ett webbseminarium för arbetsgivare om anställningsfrågor Työsuhdeasiat tutuksi työnantajalle 15.2.2022 (på finska). Under webbseminariet berättas om arbetsgivarens skyldigheter i anslutning till anställningsförhållandet i olika skeden av anställningsförhållandet. Läs mer och anmäl dig på adressen www.tyosuojelu.fi/live14.