alt alt

Om oss

Innehållspublicerare

null På vilken typ av arbetsplatser ska faror utredas och bedömas?

På vilken typ av arbetsplatser ska faror utredas och bedömas?

Farobedömning
Skyldigheten att reda ut och bedöma faror gäller alla arbetsgivare oavsett bransch eller antal arbetstagare.
5.10.2018