Meddelanden & webbnyheter Meddelanden & webbnyheter

Aktuellt

Innehållspublicerare

null Pauser och kylning hjälper dig att orka arbeta vid värmebölja

Pauser och kylning hjälper dig att orka arbeta vid värmebölja

Pressmeddelande 25.7.2016

På många arbetsplatser har maskinell kylning underlättat arbetsförhållandena för dem som arbetar under en värmebölja. Hetta är emellertid fortfarande besvärligt för många arbetstagare. Ju fuktigare det är, desto hetare känns luften. I växthus eller kök till exempel kan det vara så varmt och fuktigt att arbetsförhållandena i värsta fall kan vara hälsoskadliga för arbetstagarna.

Enligt arbetarskyddslagen ska arbetsgivaren begränsa arbetstagarnas exponering för värmeförhållanden som skadar eller äventyrar arbetstagarnas hälsa eller säkerhet. Det är arbetsgivarens skyldighet att genom tekniska åtgärder se till att temperaturen på arbetsplatsen hålls under 28 grader när utomhustemperaturen ligger under 25 grader. Om temperaturen på arbetsplatsen trots tekniska åtgärder överskrider 28 grader ska den tid som arbetstagarna exponeras för hetta begränsas.

Män i byggnadsarbetetVid lätta och medeltunga arbeten är det vedertagen praxis att ta en paus på tio minuter varje timme eller att till exempel periodvis utföra annat arbete i svalare rum när temperaturen på arbetsplatsen överstiger 28 grader. När temperaturen stiger över 33 grader är den motsvarande tiden 15 minuter. Vid ännu högre temperaturer och vid tungt fysiskt arbete ska särskilda skyddsåtgärder vidtas. Hit hör till exempel att risken för värmesjukdomar och användningen av särskild skyddsutrustning utreds och att man ofta tar pauser.

Det är bra att vistas i skuggan och på svalare ställen under pauserna. Luft i rörelse avlägsnar överflödig värme från huden och svalkar kroppen.

Att arbeta vid hög värme inverkar på trivseln i arbetet och kan öka risken för att insjukna eller råka ut för olycksfall på arbetsplatsen. Det tar ungefär en vecka att anpassa sig till värme. Därför är de första heta dagarna under sommaren de som är svårast för hälsan och prestationsförmågan.

Det första man ska göra för att minska värmebelastningen på arbetsplatsen är att isolera värmekällorna och vidta tekniska lösningar i anslutning till ventilationen. Det finns anledning att till exempel förhindra direkt solljus genom fönstret. Olika kylningsmaskiner kan också underlätta arbete vid en värmebölja.

Arbetstagarna kan själva minska värmebelastningen genom att välja lämplig och inte åtsittande klädsel för arbetet och genom att dricka tillräckligt. I praktiken innebär detta att man dricker till exempel 1-2 dl vatten eller svag saft 3-4 gånger per timme. Om man inte ersätter vätskeförlusten till följd av svettning genom att dricka torkar organismen. Uttorkning belastar blodcirkulationen, höjer de inre organens temperaturer och ökar risken för plötsliga värmesjukdomar. I värsta fall kan detta leda till att man svimmar av värmen eller rentav drabbas av värmeslag.
 

Mera information:
Arbetarskyddsmyndighetens nationella telefonrådgivning på numret 0295 016 620 från måndag till fredag kl. 9:00–15:00. Från måndagen den 25 juni till fredagen den 10 augusti 2018 betjänar telefonrådgivningen från måndag till fredag kl. 9:00–11:30 och 12:30–15:00.

Länkar:
Tyosuojelu.fi: Temperaturförhållanden

Uppdaterad 16.7.2018 – Öppettider för telefonrådgivning