Innehållspresentatör

null Radon intensivövervakas – kontrollera nu om radonhalten på arbetsplatsen har mätts

Radon intensivövervakas – kontrollera nu om radonhalten på arbetsplatsen har mätts

6.2.2017 – Södra Finland

Arbetarskyddsmyndigheten övervakar intensifierat radonmätningar som arbetsplatserna har genomfört i södra Finland i slutet av april under vecka i slutet av april. Radon är en osynlig luktfri radioaktiv gas som tränger in i inomhusluften via jordmånen och den ökar risken för att insjukna i lungcancer. Radongranskningar på arbetsplatser genomförs i kommuner med hög radonhalt: Askola, Hollola, Hyvinge, Tavastehus, Janakkala, Lahtis, Villmanstrand, Loppis, Luumäki, Mörskom, Buckila, Pyttis och Taipalsaari.

Tillsynen inriktas på arbetsplatser där det bedrivs verksamhet på marknivå eller i källare. I inspektionerna kontrolleras att radonmätningar har gjorts på arbetsplatsen och åtgärder som krävs på basis av mätresultaten. I samband med inspektionen ska arbetsplatsen lägga fram bl.a. resultaten av radonmätningen och avtalet om företagshälsovård.

Arbetsplatserna kommer inte att informeras om inspektionen på förhand. Inspektionerna genomförs av ansvarsområdet för arbetarskyddet vid regionförvaltningsverket i Södra Finland. Under inspektionerna uppmärksammas även andra faktorer som påverkar inomhusluften, t.ex. ventilation, temperatur och eventuella fuktskador.

Arbetsplatser: det finns fortfarande tid att genomföra en radonmätning före inspektionen

Om det inte har gjorts en radonmätning på arbetsplatsens lönar det sig att göra den nu. Mätningen tar två månader. Anvisningar för hur mätningen ska göras finns på Strålsäkerhetscentralens (STUK) webbplats: Radon på arbetsplatser. Radonmätning på arbetsplatsen gäller också många andra arbetsplatser på andra orter än i de kommuner där inspektionerna kommer att genomföras. På STUK:s webbplats finns information om i vilka fall arbetsplatsen ska utreda radonhalten och i vilka kommuner en radonmätning av arbetsplatserna är obligatorisk. Det är arbetsgivaren som ansvarar för att radonmätningen genomförs.

Radonmätningsburkar

Bild: Strålsäkerhetscentralen
Radonmätning kan beställas t.ex. hos Strålsäkerhetscentralen. STUK skickar då radonmätningsburkarna till arbetsplatsen.

Närmare information:
Överinspektör Tuula Uurala, tfn 0295 016 379, fornamn.efternamn@rfv.fi  

Överinspektör Jari Nykänen, tfn 0295 016 321, fornamn.efternamn@rfv.fi

Radon på arbetsplatsen: Radonstrålning

Medietjänst:
Kommunikationsexpert Virpi Saarinen, tfn 0295 016 021, fornamn.efternamn@rfv.fi

Ansvarsområdet för arbetarskyddet, regionförvaltningsverket i Södra Finland
http://www.tyosuojelu.fi

Ansvarsområdet för arbetarskyddet vid regionförvaltningsverket i Södra Finland är den regionala arbetarskyddsmyndigheten. Ansvarsområdet för arbetarskyddet övervakar att arbetsgivarna följer lagar och bestämmelser om arbetslivet och att arbetet utförs på ett sunt och tryggt sätt. Inom verksamhetsområdet arbetar ca 1,1 miljon människor och antalet arbetsplatser som övervakas uppgår till 120 000.