Innehållspresentatör

null Radon på arbetsplatserna intensivövervakas nästa vecka i 13 kommuner

Radon på arbetsplatserna intensivövervakas nästa vecka i 13 kommuner

19.4.2017 – Södra Finland

Arbetarskyddsmyndigheterna intensifierar övervakningen av radon på arbetsplatserna den 26 och 27.4. Inspektioner genomförs på arbetsplatser i så kallade radonkommuner, där radonmätningarna ska ha genomförts.

”Syftet med intensivövervakningen är att säkerställa att arbetstagarna inte exponeras för radongas som orsakar lungcancer. Vi delar ut information om radonövervakningen redan på förhand så att så många arbetsgivare som möjligt ska kunna säkerställa att faran som radon orsakar har utretts”, säger överinspektör Tuula Uurala hos ansvarsområdet för arbetarskyddet vid regionförvaltningsverket i Södra Finland.

Radonövervakningen på arbetsplatserna genomförs i kommunerna med hög radonhalt: Askola, Hollola, Hyvinge, Tavastehus, Janakkala, Lahtis, Villmanstrand, Loppis, Luumäki, Mörskom, Buckila, Pyttis och Taipalsaari.

Arbetsgivare: ta vänligen fram dessa handlingar färdigt

I inspektionerna övervakas att radonmätningarna har genomförts. I inspektionen ska arbetsplatsen lägga fram resultaten av radonmätningarna och avtalet om företagshälsovård. I inspektionen uppmärksammas också andra faktorer som påverkar inomhusluften, t.ex. ventilationen, temperaturen och eventuella fuktskador.

Det är arbetsgivaren som ansvarar för att radonhalten mäts. Om mätresultatet överskrider 400 Bq/m³, ska arbetsgivaren informera Strålsäkerhetscentralen (STUK).

Arbetsplatserna underrättas inte på förhand om inspektionerna

Föremål för inspektionerna är arbetsplatser på vilka det bedrivs verksamhet på marknivå eller i källarvåningar. Arbetsplatserna underrättas inte på förhand om inspektionerna.

Mera information ges på Strålsäkerhetscentralens webbplats Radon på arbetsplatser och på arbetarskyddsförvaltningens webbplats Radonstrålning

Radonhalten på arbetsplatser får i ordinarie arbete inte överstiga det årliga genomsnittsvärdet 400 Bq/m3.
Bild: Strålskyddscentralen

Mera information:
Överinspektör Tuula Uurala, tfn 0295 016 379, fornamn.efternamn@rfv.fi
Överinspektör Jari Nykänen, tfn 0295 016 321, fornamn.efternamn@rfv.fi

Medietjänst:
Kommunikationsexpert Virpi Saarinen, tfn 0295 016 021, fornamn.efternamn@rfv.fi 

Ansvarsområdet för arbetarskyddet, regionförvaltningsverket i Södra Finland
www.tyosuojelu/svenska.fi
 

Ansvarsområdet för arbetarskyddet i Södra Finland är den regionala arbetarskyddsmyndigheten. Ansvarsområdet övervakar att arbetsgivarna följer lagar och bestämmelser om arbetslivet och att arbetet är så friskt och tryggt som möjligt. På området arbetar 1,1 miljoner arbetstagare och antalet arbetsplatser som övervakas uppgår till 120 000.