Innehållspublicerare

null Radonhalten på arbetsplatser inspekteras i Kyrkslätt och Sibbo

Radonhalten på arbetsplatser inspekteras i Kyrkslätt och Sibbo

23.9.2020 – Södra Finland

I höst övervakar arbetarskyddsmyndigheten radonhalten på arbetsplatser i Kyrkslätt och Sibbo. Tillsynen riktas till arbetsplatser som har verksamhet på markplan eller i källarvåningen. Med inspektioner övervakar man att radonmätningar har utförts och åtgärder som behövs på basis av mätresultaten har vidtagits på arbetsplatsen.

Kyrkslätt och Sibbo har sedan december 2018 räknats in i s.k. radonkommuner där radonmätningar på arbetsplatserna är obligatoriska. Radon är en osynlig och luktfri radioaktiv gas som kommer in i inomhusluften från jordmånen och ökar risken för att utveckla lungcancer. 

Inspektionerna utförs av ansvarsområdet för arbetarskyddet vid Regionförvaltningsverket i Södra Finland.

Endast var tredje arbetsplats hade genomfört de radonmätningar som krävs

De obligatoriska radonmätningarna hade utförts på få arbetsplatser. Detta kom fram vid radonkontrollen under hösten 2019 och första delen av 2020. 

Vid tillsynen granskades 458 arbetsplatser som borde ha utfört radonmätningar. Endast 148 av arbetsplatserna hade genomfört mätningarna (32 % av tillsynsobjekten). 310 arbetsplatser hade inte genomfört mätningarna (68 %). Tillsynen genomfördes i Forssa, Jockis, Högfors och Sjundeå. 

Arbetsplatser uppmanas inleda radonmätningar omedelbart 

Om en arbetsplats i Sibbo eller Kyrkslätt inte har genomfört radonmätningen bör man inleda mätningen nu. Mätningen tar två månader. Anvisningarna för mätningen finns på Strålsäkerhetscentralens webbplats Radon på arbetsplatser

Radonmätningar på arbetsplatsen gäller även flera arbetsplatser som är belägna på annat håll än i de kommuner som för närvarande kontrolleras. På Strålsäkerhetscentralens webbplats finns information om de fall där arbetsplatsen ska utreda radonhalten och de kommuner där radonmätningen på arbetsplatserna är obligatorisk. Ansvaret för radonmätningar ligger hos arbetsgivaren.

Radonmätningar kan beställas t.ex. från Strålsäkerhetscentralen. Då skickar Strålsäkerhetscentralen mätburkarna till arbetsplatsen.

Information om radon: 

Ytterligare information:

Arbetarskyddsinspektör Kristian Vesterinen, tfn 02950 016 384, fornamn.efternamn@avi.fi
Ansvarsområdet för arbetarskyddet, regionförvaltningsverket i Södra Finland