Innehållspresentatör

null Resultatet av intensivövervakningen: förbättringar behövs i fråga om hanteringen av hälsorisker i arbetet

Resultatet av intensivövervakningen: förbättringar behövs i fråga om hanteringen av hälsorisker i arbetet

12.12.2017 – Södra Finland

Arbetarskyddinspektörerna intensivövervakade under hösten 359 arbetsplatser i Egentliga Tavastland, Päijänne-Tavastland och i Västra Nyland. Syftet med tillsynen var att säkerställa att man på arbetsplatserna känner till hälsoriskerna i arbetet och sålunda kan förebygga ohälsa redan på förhand. I hanteringen av hälsoriskerna i arbetet är samarbetet mellan arbetsgivaren och arbetstagaren av stor betydelse. Inspektionerna anmäldes inte på förhand.

Den mest oroväckande observationen som gjordes var att en korrekt arbetsplatsutredning av företagshälsovården saknades på 28 procent av de inspekterade arbetsplatserna. På åtta procent av arbetsplatserna saknades arbetsplatsutredningen helt.

I arbetsplatsutredningen bedömer företagshälsovården vilka hälsorelaterade olägenheter arbetet eventuellt medför och rekommenderar arbetsgivaren åtgärder. ”Arbetsgivaren betalar för företagshäslovårdens tjänster, så det lönar sig att kräva kvalitet”, påminner överinspektör Tuula Uurala vid regionförvaltningsverket i Södra Finland.

Arbetsplatsernas egen utredning av faror och en riskbedömning hade inte gjorts på 15 % av arbetsplatserna. Arbetarskyddslagen förutsätter  att  arbetsgivaren tillräckligt systematiskt reder ut och identifierar de olägenheter och risker som beror på arbetet, arbetstiderna, arbetslokalen, arbetsmiljön i övrigt och arbetsförhållandena.

Glädjande var i varje fall att arbetsgivaren och arbetstagarna på nästan alla arbetsplatser samarbetade i arbetarskyddsfrågor. Det hade vanligtvis också valts en arbetarskyddsfullmäktig på arbetsplatserna med flera än tio arbetstagare.

Mellan regionerna fanns små skillnader: I Västra Nyland hade man sett till företagshälsovården och arbetsplatsutredningarna bättre än i Egentliga Tavastland och Päijänne Tavastland. Samarbetet för att främja arbetarskyddet och valet av arbetarskyddsfullmäktig hade däremot skötts bättre i Egentliga Tavastland och Päijänne Tavastland.

I samband med intensivövervakningen inspekterades mycket olika arbetsplatser allt från indrivningsbyråer till plantskolor och från bilverkstäder till föreningar. 39 arbetsplatser klarade sig utan anmärkning, det betyder att alla förhållanden som inspekterades hade skötts i enlighet med lagen.

”Vissa arbetsplatser som hör till stora koncerner och vissa IT-företag hade skött arbetarskyddsfrågorna föredömligt” säger Uurala.

Vid sidan om tillsynen delade inspektörerna ut information bla. om arbetarskyddsförvaltningens webbplats www.tyosuojelu.fi och arbetarskyddsmyndighetens telefonrådgivning och Informationspaketet för småföretagare som finns på webbplatsen http://www.tyosuojelu.fi/web/sv/om-oss/publikationer.

Työsuojelutarkastus Espoossa

Ett av föremålen för intensivtillsynen var företaget Systems Gardens i Esbo som har specialiserat sig på arbetsplatsers datahantering. Hos Systems Gardens var alla förhållanden som inspekterades i ordning.

Mera information:
Överinspektör Tuula Uurala, tfn 0295 016 379, fornamn.efternamn@rfv.fi

Medietjänst:
Kommunikationsexpert Virpi Saarinen, tfn 0295 016 021, fornamn.efternamn@rfv.fi 

Ansvarsområdet för arbetarskyddet, regionförvaltningsverket i Södra Finland
www.tyosuojelu.fi
 

Ansvarsområdet för arbetarskyddet vid regionförvaltningsverket i Södra Finland är den regionala arbetarskyddsmyndigheten. Ansvarsområdet övervakar att arbetsgivarna följer arbetslivslagstiftningen och att arbetet utförs så sunt och säkert som möjligt. På området arbetar 1,1 miljoner människor och antalet arbetsplatser som övervakas uppgår till 120 000.