Innehållspresentatör

null Säsongen för bärplockning börjar: Arbetsgivaren är skyldig att förklara för arbetstagarna på vilka grunder ackordlönen fastställs

Säsongen för bärplockning börjar: Arbetsgivaren är skyldig att förklara för arbetstagarna på vilka grunder ackordlönen fastställs

10.6.2015

Bärplockarsäsongen håller på att inledas.  Vanligtvis plockas bären som ackordarbete. Arbetarskyddsmyndigheten påminner om att ackordlönesättningen måste basera sig på lönerna i kravgrupperna i kollektivavtalet. 

Ackordförtjänsten ska med normal ackordarbetstakt överstiga den riktgivande timlönen med minst 20 % och öka i takt med arbetsprestationen. Arbetsgivaren ska klarställa för arbetstagaren vad som avses med den "normala ackordarbetstakt" som ligger som grund för den tillämpade ackordtaxan. Arbetsgivaren ska utgående från sin direktionsrätt vid behov ingripa i fall där arbetstagaren inte arbetar med ackordhastighet, trots att arbetstagaren i arbetsavtalet har förbundit sig att göra det.  

Arbetsgivaren är skyldig att utreda att ackordlönesättningen är riktig.  Arbetsgivaren ska också föra en arbetsskiftförteckning och en arbetstidsbokföring varje arbetstagare särskilt även då arbetet utförs mot ackordlön. Sålunda kan arbetsgivaren visa att ackordlönesättningen är riktig.

När bärplockningen sker mot ackordlön behöver arbetsgivaren inte betala ersättning för söndagsarbete.  För annat arbete som utförs på söndag ska arbetsgivaren betala lön förhöjd med 100 %.

Det rekommenderas att bärplockning utförs mot timlön i början av skördesäsongen. Detta ger arbetsgivaren möjlighet att introducera bärplockarna i de verksamhetssätt som tillämpas på gården, ge bärplockarna vägledning om rätta arbetsställningar, rätt klädsel, hygiennivån och att klargöra andra spelregler som gäller på gården.  Det finns också anledning att ta i bruk timlön mot slutet av skördesäsongen, eftersom det är svårt att uppnå ackordförtjänst när bären blir mindre.

På bärplockning ska åtminstone tillämpas det kollektivavtal som är bindande för branschen och arbetslagstiftningen.  Bärplockning omfattas av Landsbygdsnäringarnas kollektivavtal. I kollektivavtalet bestäms bland annat vilken arbetstid som ska följas, lönerna och semesterersättningarna. Ett arbetsavtal som ingåtts skriftlig utesluter eventuella oklarheter. Därför lönar det sig att ingå ett skriftligt arbetsavtal.

Arbetsvillkoren i Finland gäller också utländska arbetstagare

Alla som arbetar i Finland omfattas av samma arbetsvillkor. När arbetsgivaren anställer utländska arbetstagare ska han eller hon komma ihåg att se till vissa tilläggsförpliktelser. Arbetsgivaren ska förvissa sig om arbetstagarens rätt att arbeta och förvara uppgifterna om utländska arbetstagare i minst fyra år efter att anställningsförhållandet har upphört.

Arbetsförhållandena på bärfälten ska vara ändamålsenliga, liksom också toaletterna och pausrummet. Arbetstagarna ska ha tillgång till fräscht dricksvatten. Dessutom ska arbetsgivaren ha ett giltigt avtal om företagshälsovård och en olycksfallsförsäkring.

Arbetarskyddsmyndigheten övervakar arbetsförhållandena och arbetsvillkoren på bärgårdarna under hela sommaren. De som plockar skogsbär är i regel inte anställda och omfattas vanligtvis inte av arbetarskyddstillsynen. För skogsbärsplockare finns det en särskild rådgivning på TE-byrån i Norra Österbotten. Frågor kan också skickas till e-postadressen marjanpoiminta.pohjois-pohjanmaa@te-toimisto.fi.

 

Närmare information:
RFV i Södra Finland, ansvarsområdet för arbetarskyddet, jouren för arbetsförhållanden tfn 0295 016 000
RFV i Västra och Inre Finland, ansvarsområdet för arbetarskyddet: inspektör Katariina Nysund, tfn 0295 018 704
RFV i Sydvästra Finland, ansvarsområdet för arbetarskyddet: arbetsmiljöjouren, tfn  0295 018 000
RFV i Östra Finland, ansvarsområdet för arbetarskyddet: inspektör Merja Laakkonen, p. 0295 016 978
RFV i Norra Finland, ansvarsområdet för arbetarskyddet: överinspektör Jari Toivonen, tfn 0295 017 634

Länkar:

Arbetsvillkor för bärplockare 2015

Landsbygdsnäringarnas kollektivavtal

Rådgivning för bärplockare på TE-byrån i Norra Österbotten (på finska)