Tillbaka till föregående sida

Skyldigheter för försäljare av personlig skyddsutrustning

Skyldigheter för försäljare av personlig skyddsutrustning

23.8.2016

Arbetarskyddsmyndigheterna genomförde år 2011 ett marknadskontrollprojekt om personlig skyddsutrustning vid vilket de granskade skyddsdräkter och -handskar som används för skydd mot kemikalier samt svetsningshandskar. Antalet granskade produkter uppgick till 135. Nästan hälften av produkterna överlämnades till köparen utan att de hade bruksanvisningar på finska och svenska. 15 procent av kemikalieskyddshandskarna saknade CE-märkning. Man har även vid tidigare marknadskontrollprojekt gällande personlig skyddsutrustning konstaterat att skyddsutrustning säljs utan CE-märkning och bruksanvisningar.

Marknadskontrollprojekt 2012

I år granskar arbetarskyddsmyndigheterna industrihjälmar och visirer till dem, synliga varningskläder och selar som finns till salu i affärer. Skyddsutrustning ska ha CE-märkning. Lagstiftningen om personlig skyddsutrustning förutsätter att personlig skyddsutrustning ska ha CE-märkning. Märkningen ska vara så beständig att den inte kan tas bort under skyddsutrustningens användningstid. Ett klistermärke eller CE-märke på förpackningen uppfyller inte kravet. Om CE-märket saknas får skyddsutrustningen inte säljas.

Bruksanvisningar på finska och svenska

Personlig skyddsutrustning ska åtföljas av ändamålsenliga bruksanvisningar på finska och svenska.
Om bruksanvisningar inte finns eller de finns på några andra språk, får produkten inte säljas.

Försäljarens skyldigheter

Den finländska lagstiftningen förpliktar försäljaren av personlig skyddsutrust-ning att se till att produkten åtföljs av ändamålsenliga bruksanvisningar på finska och svenska. Försäljaren är också skyldig att försäkra sig om att skyddsutrustningen är CE-märkt. Försäljaren är för sin del skyldig att försäkra sig om att skyddsutrustningens tillverkare har uppfyllt sina skyldigheter, dvs. fäst ett CE-märke på skyddsutrustningen och överlämnat ändamålsenliga bruksanvisningar på finska och svenska med produkten. Underlåtenhet att uppfylla försäljarens skyldigheter kan leda till bötesstraff.

Bestämmelser:
Lag om vissa tekniska anordningars överensstämmelse med gällande krav (1016/2004) 9 och 13 §
Statsrådets beslut om personlig skyddsutrustning (1406/1993) 23 §

Ytterligare uppgifter:
Arbetarskyddsmyndighetens nationella telefonrådgivning på numret 0295 016 620 från måndag till fredag kl. 8:00 - 16:15.