alt alt

Om oss

Innehållspublicerare

null Ska uppsägningstiden alltid iakttas?

Ska uppsägningstiden alltid iakttas?

Avslutande av anställningsförhållande

Ja, om arbetstagaren och arbetsgivaren inte avtalat om annat.

Om arbetsgivaren inte iakttar uppsägningstiden är den skyldig att betala full lön inklusive semesterersättning till arbetstagaren för uppsägningstiden.

Om arbetstagaren inte iakttar uppsägningstiden är han eller hon skyldig att betala en summa som motsvarar lönen för uppsägningstiden i skadestånd.

22.6.2022