Innehållspresentatör

null Sommarjobbare har samma arbetsvillkor som andra

Sommarjobbare har samma arbetsvillkor som andra

18.4.2017

Du märker ju att arbetstagaren på bilden varken har personlig skyddsutrustning eller reflexväst. Även unga arbetstagare ska ha personlig skyddsutrustning och utrustningen ska användas.

Just nu har vi den tid på året då det ingås arbetsavtal för sommarsäsongen. Arbetarskyddsmyndigheten påminner om att samma arbetsvillkor gäller för sommarjobbare som för andra arbetstagare. Dessutom gäller vissa särskilda bestämmelser för arbetstagare under 18 år.

Det lönar sig att ingå ett skriftligt arbetsavtal innan sommarjobbet börjar. I avtalet skriver man in lönen, arbetstiderna, de huvudsakliga arbetsuppgifterna, anställningens längd och platsen där arbetet utförs, vilket kollektivavtal som tillämpas, hur semestern bestäms, grunden för anställningens tidbundenhet och eventuell prövotid.

Lönebeloppet framgår av det allmänbindande kollektivavtal som tillämpas. Lönen ska betalas på det konto som arbetstagaren uppger. Endast av tvingande skäl kan arbetsgivarenbetala lönen kontant, till exempel då arbetstagaren inte har ett konto.  

För arbetstagare under 18 år gäller vissa i lagen angivna särskilda bestämmelser som har som avsikt att skydda den unga arbetstagaren. Man få anställa unga personer som har fyllt 15 år och som har fullgjort sin läroplikt. En ung person som fyller 14 år får utföra lätt arbete under högst hälften av skolferierna om det inte innebär olägenheter för hälsan, utvecklingen eller skolgången. Nattarbete är förbjudet för unga personer under 18 år.

Det är inte tillåtet att låta unga personer under 16 år utföra farligt arbete. Som farligt arbete för unga betraktas arbete där den unga arbetstagaren själv eller andra personer kan utsättas för särskild risk för olycksfall eller förlust av hälsan på grund av arbetet. Unga mellan 16–17-år får utföra arbeten som omfattas av social- och hälsovårdsministeriets förteckning över farliga arbeten, om man har sett till säkerheten tillräckligt och arbetet har anmälts till arbetarskyddsmyndigheten. Dessutom finns det en förteckning över  skadliga arbeten som unga under 18 år inte alls får utföra.

Arbetarskyddsmyndigheterna övervakar arbetsförhållandena och anställningsvillkoren som gäller för unga sommar- och säsongsjobbare. Syftet med tillsynen är att stöda tiden i arbetet genom att säkerställa rättvisa villkor i anställningen och en trygg och sund arbetsmiljö för dem som säsongsarbete och för unga arbetstagare.  

 

Mera information:
Tyosuojelu.fi > Ung arbetstagare

Mera information:
Arbetarskyddsmyndighetens nationella telefonrådgivning på numret 0295 016 620 från måndag till fredag kl. 8:00–16:15.