Innehållspublicerare

null Sommarjobbare, kom ihåg att be om ett arbetsintyg!

Sommarjobbare, kom ihåg att be om ett arbetsintyg!

31.8.2021

Arbetarskyddsinspektörerna inspekterade under sommaren cirka 300 sommarjobb. En del av sommarjobbarna blev igen utan företagshälsovård eller ordentliga arbetsskiftsförteckningar. Det lönar sig alltid för sommarjobbare att be arbetsgivaren om ett arbetsintyg. Om arbetsgivaren inte ger ett arbetsintyg, kan man be arbetarskyddsmyndigheten om hjälp.

Arbetarskyddsmyndigheten påminner sommarjobbarna om att be om ett arbetsintyg. Arbetsintyget är ett viktigt dokument som är till nytta till exempel vid jobbsökning. Arbetsintyg kan behövas även mycket senare i olika sammanhang, så det lönar sig alltid att be om ett och förvara det omsorgsfullt. 

”Arbetstagaren kan begära två versioner av arbetsintyget, ett kort och ett längre. Man kan till exempel begära att en bedömning av arbetsskickligheten och uppförandet inkluderas i det längre arbetsintyget, i ett kort ingår endast uppgifter om tidpunkten för anställningsförhållandet och arbetsuppgifterna”, berättar arbetarskyddsinspektör Mia Rosendahl.

Arbetsgivaren är skyldig att på begäran ge ett arbetsintyg. Om arbetstagaren trots begäran inte får ett arbetsintyg kan han eller hon be arbetarskyddsmyndigheterna om hjälp. Arbetsintyg kan också begäras flera år efter att anställningsförhållandet upphört.

Arbetarskyddsmyndigheternas telefonrådgivning betjänar vardagar kl. 9–15 på numret 0295 016 620. Arbetarskyddsmyndigheten kontaktas årligen cirka tusen gånger om arbetsintyg.

Företagshälsovården saknades, arbetsskiftsförteckningen gavs för sent

Under sommaren saknade 55 av de 302 sommarjobben som granskades hittills företagshälsovård. Dessa arbetsplatser har nu ålagts att ordna företagshälsovård, och arbetarskyddsinspektörerna övervakar att detta sker.

Lagstadgad företagshälsovård är förebyggande verksamhet och den ska ordnas på alla arbetsplatser oberoende av arbetsplatsens storlek, bransch och anställningsförhållandenas längd. Företagshälsovården är viktig också på sommarjobb som sysselsätter unga, eftersom dess mål är att säkerställa att arbetet inte äventyrar arbetstagarens hälsa och säkerhet.

Brister i arbetsskiftsförteckningarna förekom på 32 arbetsplatser: de hade inte alls gjorts, de saknade klockslag när arbetsskiftet avslutas eller arbetstagarna fick kännedom om arbetsskiften för sent. Till exempel kunde listan som började på måndagen fås först veckoslutet innan. Beroende på bransch och kollektivavtal ska arbetsskiftsförteckningarna ges 1–2 veckor innan den nya perioden börjar.

”Största delen av arbetsschemat var dock i skick och glädjande många arbetsgivare kom också ihåg att arbetsskiften inte kan avbokas på grund av regn”, berättar Rosendahl. 
Inspektioner gjordes främst vid glasskiosker, bärförsäljningsställen, sommarkaféer, restauranger och olika butiker. Vid inspektionerna behandlades också bland annat arbetsavtal, introduktion och coronasäkerhet.

Mer information:

Mia Rosendahl, arbetarskyddsinspektör, tfn 0295 016 625
Regionförvaltningsverket i Södra Finland, ansvarsområdet för arbetarskyddet

Janne Honkonen, arbetarskyddsinspektör, tfn 0295 017 675
Regionförvaltningsverket i Södra Finland, ansvarsområdet för arbetarskyddet

E-post enligt principen fornamn.efternamn@avi.fi