Innehållspresentatör

null Sommarjobben i Södra Finland fokus för arbetarskyddstillsynen

Sommarjobben i Södra Finland fokus för arbetarskyddstillsynen

8.6.2015 – Södra Finland

Sommarjobben är igen föremål för arbetarskyddstillsynen. I Södra Finland inriktas tillsynen bland annat på torgförsäljningsstånd, sommarkiosker, sommarcaféer och sommarevenemang. Bland dessa utgör sommarevenemangen ett nytt tillsynsobjekt. Arbetarskyddsinspektörerna vid ansvarsområdet för arbetarskyddet vid regionförvaltningsverket i Södra Finland har i år för avsikt att inspektera sammanlagt drygt hundra arbetsplatser för sommarjobbare.

Arbetsgivaren ska komma ihåg att samma arbetsvillkor gäller för sommarjobbare som för andra arbetstagare. Arbetarskyddsinspektörerna har sammanställt en minneslista för arbetsgivare som anställer sommarjobbare. Med hjälp av minneslistan vill inspektörerna fästa arbetsgivarnas uppmärksamhet på omständigheter som utgående från inspektioner under tidigare somrar ofta har visat sig hanteras bristfälligt.

Om du anställer sommarjobbare ska du åtminstone komma ihåg:

1. Arbetsskiftförteckningar

  • Gör upp en arbetsskiftförteckning i enlighet med branschens allmänbindande kollektivavtal.
  • Kom ihåg att det endast är tillåtet att göra ändringar i arbetsskiftförteckningen med bådas samtycke eller på grund av vägande skäl i anslutning till organiseringen av arbetet.  Dåligt väder är till exempel inte ett sådant vägande skäl.

2. Anställningsvillkoren

  • Ge arbetstagaren en utredning över de centrala villkoren för anställningsförhållandet.  Alternativt kan du också ange villkoren i arbetsavtalet.
  • Se till att lönen överensstämmer med branschens kollektivavtal.  I de allmänbindande kollektivavtalen bestäms bland annat minimilönen för olika branscher.
  • Uppge för arbetstagare som är anställda på viss tid när arbetet kommer att avslutas eller när det uppskattas upphöra.
  • Betala semesterersättning också till arbetstagare på viss tid.  Semesterersättningarna ska betalas när anställningsförhållandet upphör.

3. Pauser

  • Ordna i samband med arbetet möjlighet att ta pauser under vilka arbetstagaren kort kan avlägsna sig från arbetsstället. Antalet pauser och deras längd bestäms i enlighet med arbetstiden och det kollektivavtal som tillämpas.


Närmare information:
Arbetarskyddsinspektör Tarmo Järvinen, tfn 0295 016 262, fornamn.efternamn@rfv.fi
Ansvarsområdet för arbetarskyddet, Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Obs: Kontakta jouren om det uppstår problem i frågor som gäller arbetarskyddet, telefon  02950 16000, arbetarskydd.sodra@rfv.fi

Ansvarsområdet för arbetarskyddet vid regionförvaltningsverket i Södra Finland övervakar att arbetsgivarna följer lagarna och bestämmelserna som gäller arbetslivet och att arbetet utförs på ett sunt och säkert sätt.  Inom området arbetar 1,1 miljoner människor och antalet arbetsplatser som övervakas uppgår till 120 000.