Innehållspublicerare

null Svara på enkäten och hjälp till att utveckla Tyosuojelu.fi!

Svara på enkäten och hjälp till att utveckla Tyosuojelu.fi!

22.9.2021

Arbetarskyddsförvaltningen vill utveckla webbtjänsten Tyosuojelu.fi så att den bättre motsvarar användarnas behov. Hjälp oss med utvecklingsarbetet och besvara enkäten på finska, svenska eller engelska! Det tar bara 5–10 minuter att besvara enkäten. Enkäten är öppen 22.9.–25.10.2021.

Svara på enkäten på svenska.

Om du använder våra finskspråkiga sidor önskar vi att du besvarar enkäten på finska. Om du använder våra engelskspråkiga sidor önskar vi att du besvarar enkäten på engelska.

uppdaterad 26.10.2021 – Enkäten har avslutas. Tack till alla svarande!