Meddelanden & webbnyheter Meddelanden & webbnyheter

Aktuellt

Innehållspublicerare

null Taxiövervakning: Största delen av förarna försummade att föra körjournal

Taxiövervakning: Största delen av förarna försummade att föra körjournal

Pressmeddelande 3.1.2023 Södra Finland

År 2022 genomförde arbetarskyddsmyndigheten flera övervakningstillslag inom taxibranschen på olika håll i Södra Finland. Vid övervakningen upptäcktes anmärkningsvärt många brister i att föra körjournal. Dessutom saknade många företagshälsovård. Syftet med tillsynen var att utreda hur taxiföretagen följer arbetsgivarskyldigheterna och förandet av körjournal efter reformen av taxibranschen.

Under perioden april–december 2022 utförde arbetarskyddsinspektörerna 153 inspektioner av taxibilar. Övervakningstillslagen utfördes i samarbete med andra myndigheter på Helsingfors-Vanda flygplats och i Helsingfors, Esbo, Tavastehus, Lahtis och Kouvola.

Av förarna försummade 108, dvs. största delen, att föra körjournal. Många saknade helt körjournal. För en del av dem skrev polisen böter på plats och en del går vidare till förundersökning via anmälningsförfarandet. 

Enligt arbetstidslagen ska föraren föra körjournal och den ska vara med under körningen. Arbetsgivaren ska ge föraren en körjournal och förvara de ifyllda journalerna i ett års tid. Med hjälp av körjournalen kan arbetsgivaren se till att arbetsdagarna hålls rimligt långa. Motsvarande kan föraren kontrollera till exempel att tilläggen har betalats korrekt. 

Företagshälsovården saknades, risken för våld kontrollerades inte tillräckligt

Vid inspektionerna övervakades också företagshälsovården. Var tredje förare hade ingen företagshälsovård och arbetsgivaren uppmanades rätta till omständigheten. Om arbetsgivaren inte vidtar åtgärder, förpliktar arbetarskyddsmyndigheten arbetsgivaren att ordna företagshälsovård vid vite. Syftet med företagshälsovården är att förebygga arbetsrelaterade olägenheter och risker för hälsan.

I hanteringen av risken för våld fanns det rum för förbättringar för var femte taxi. I taxiarbete är risken för våld en betydande riskfaktor och arbetsgivaren ska utarbeta fungerande tillvägagångssätt för att hantera den. 

Övervakningen av taxibranschen fortsätter nästa år

"Antalet försummelser är slående. Vi har inte övervakat taxibranschen i Södra Finland i så här stor uträckning efter taxireformen. Det finns ett klart behov av tillsyn", berättar inspektör Pasi Kousa vid ansvarsområdet för arbetarskydd vid Regionförvaltningsverket i Södra Finland. 

År 2022 gjordes kontrollerna vid taxistolpar genom att intervjua chaufförerna. Detta år riktas granskningarna till företag i taxibranschen, där man går närmare igenom arbetsgivarens skyldigheter i fråga om bland annat arbetsavtal, arbetstidsbokföring och behandling av körjournaler.


Mer information:

Inspektör Pasi Kousa
tfn 0295 016 279
fornamn.efternamn@rfv.fi
Ansvarsområdet för arbetarskyddet vid Regionförvaltningsverket i Södra Finland