Meddelanden & webbnyheter Meddelanden & webbnyheter

Aktuellt

Innehållspublicerare

null Thailändska bärplockare får bättre information än tidigare om sina rättigheter

Thailändska bärplockare får bättre information än tidigare om sina rättigheter

Pressmeddelande 3.8.2023

Plockningen av skogsbär som organiseras av bärföretagen har återigen startat. Arbetarskyddsmyndigheten utövar tillsyn och ger råd för att trygga rättigheterna av utländska plockare. Under insamlingsperioden görs arbetarskyddsinspektioner vid plockarnas baser. Dessutom får plockarna i år bättre information än tidigare om sina rättigheter.

I juni publicerade arbetarskyddsmyndigheten guiden Skogsbärplockares rättigheter, som innehåller information om plockarnas rättigheter så tydligt som möjligt på thailändska och engelska. Guiden delas ut till de thailändska plockarna vid arbetarskyddsinspektionerna. Dessutom får de en länk till guiden redan på förhand i samband med viseringsbeslutet. 

Enligt de uppgifter som arbetarskyddsmyndigheten fått kommer majoriteten av plockarna igen från Thailand. Thailänningar har beviljats cirka 2 000 visum för plockning av skogsbär. I fjol kom cirka 4 000 plockare från Thailand.

Baserna kontrolleras på kvällarna med hjälp av en tolk 

Vid arbetarskyddsinspektionerna vid baserna används metoder som konstaterats fungera under de två tidigare åren: inspektionerna görs utan förhandsanmälan, med hjälp av en tolk, i samarbete med andra myndigheter såsom polisen och brandinspektören, samt på kvällarna när plockarna har återvänt till baserna. 

”Lägren rör sig snabbt enligt variationerna under skördeperioden, så det är viktigt att besöka platsen vid rätt tidpunkt”, berättar Niko Huru, inspektör vid Regionförvaltningsverket i Norra Finland.

Under de senaste åren har största delen av de utländska plockarna börjat med att plocka blåbär i slutet av juli i Lappland och Östra Finland, och sedan förflyttat sig till Österbotten och Mellersta Finland. Plockarna lämnar Finland vanligtvis i början av oktober. 

I fjol försummades plockarnas rättigheter mycket

Plockarna är oftast inte anställda hos aktörerna som organiserar insamlingen. Plockarnas rättigheter och skyldigheterna av bärbranschens aktörer finns i den så kallade bärlagen.

I fjol inspekterade arbetarskyddsinspektörerna 35 baser, dvs. cirka hälften av alla plockarbaser. På vissa baser fanns flera företag, så det gjordes totalt 48 separata företagsinspektioner. Det observerades brister i efterlevnaden av bärlagen vid alla baser. Vid 39 inspektioner upptäcktes brister i introduktionen som ordnades för plockarna. Vid 20 inspektioner konstaterades att myndigheternas kontaktuppgifter inte hade lagts fram för plockarna. Bristande tillhandahållande av samlingsverktyg noterades i 19 inspektioner.

Vid bärbaserna fanns också stödpersonal i anställningsförhållanden, såsom kockar, skrivare och skördesökare. I deras fall observerades i värsta fall mycket allvarliga brister i lönebetalningen, arbetstidsbokföringen och iakttagandet av förbudet mot diskriminering.


Mer information:

-    Tillsynsobservationer: rapport Tillsyn över användningen av utländsk arbetskraft 2022, kapitel 3 Tillsyn över naturproduktbranschen
-    Information om bärlagen, plockarens rättigheter och aktörens skyldigheter: Plockning av naturprodukter (Tyosuojelu.fi)
-    Guide:  Skogsbärplockares rättigheter (thailändska och engelska)


Inspektör Niko Huru
tfn 0295 017 700, fornamn.efternamn@rfv.fi 
Regionförvaltningsverket i Norra Finland, ansvarsområdet för arbetarskyddet