Innehållspublicerare

null Tidpunkten för semestern ska meddelas i god tid

Tidpunkten för semestern ska meddelas i god tid

2.5.2022

"Arbetarskyddsmyndighetens anställningsrådgivning får för närvarande många kontakter som gäller beviljande av semester och semesterlön", berättar arbetarskyddsinspektör Jukka Kurki vid arbetarskyddsmyndigheternas telefonrådgivning.

Arbetarskyddsmyndigheten påminner om att sommarsemesterperioden börjar den 2 maj och att det nu är dags att avtala om semestrarna som tas ut under semesterperioden. Sommarsemesterperioden löper ut den 30 september. Under sommarsemesterperioden 2022 ska semester som har intjänats under 1.4.2021–31.3.2022 ges. Semester intjänas enligt anställningsförhållandets längd antingen två eller två och en halv vardag för varje full semesterkvalifikationsmånad.

"Arbetsgivaren bestämmer tidpunkten för semestern, men innan den bestäms ska arbetsgivaren ge arbetstagaren tillfälle att framföra sin åsikt om semestertidpunkten. Man ska sträva efter att ge semestern utan avbrott, men arbetsgivaren och arbetstagaren får avtala om att arbetstagaren tar ut den del av semestern som överskrider 12 vardagar i en eller flera perioder", säger Jukka Kurki.

Tidpunkten för semestern ska meddelas senast en månad innan semestern börjar, och om detta inte är möjligt kan tidpunkten för semestern meddelas senare. Tidpunkten ska dock meddelas senast två veckor innan semestern börjar.

​​​​​​​"Utgångspunkten för semesterlönen är att den baserar sig på en regelbunden eller genomsnittlig dagslön. Semesterlönen betalas strax före semesterns början eller till exempel på någon av semesterperiodens normala lönebetalningsdagar, om så har avtalats", berättar arbetarskyddsinspektör Jukka Kurki.

Bestämmelser om semester finns i semesterlagen (162/2005) och om kollektivavtalet tillämpas på anställningsförhållandet kan det innehålla preciserade bestämmelser till exempel om semesterpenning.

Mer information om semester finns på webbtjänsten Tyosuojelu.fi.

Arbetarskyddsmyndigheternas riksomfattande telefonrådgivning svarar på numret 0295 016 620 måndag till fredag kl. 9.00–15.00.
Mer information:
Inspektör Jukka Kurki tfn 0295 016 006, e-post: jukka.kurki@avi.fi
Ansvarsområdet för arbetarskyddet vid Regionförvaltningsverket i Södra Finland