Innehållspresentatör

null Tillsyn i Nyland: arbetsergonomin i kommunala daghem kan förbättras

Tillsyn i Nyland: arbetsergonomin i kommunala daghem kan förbättras

15.1.2018 – Södra Finland

Brister i inredning, hjälpmedel och i chefernas arbetarskyddskompetens försvagar arbetsergonomin för många arbetstagare i daghem. Det här framgick i samband med arbetarskyddsinspektioner som genomfördes på nästan 50 kommunala daghem i Nyland.

Bristerna i inredning och hjälpmedel leder till belastande arbetsställningar och onödiga lyft som kan äventyra arbetstagarnas hälsa. Arbetstagarna är till exempel tvungna att återkommande böja sig när de klär på barnen i tamburer och när de använder alltför lågt placerade tvättställ. Vid blöjbyte lyfts barnen direkt upp från golvet i tvättstället eller så böjer sig arbetstagarna för att tvätta barnet, om tvättstället är placerat på golvnivå. Arbetsgivarna meddelades skyldigheter att rätta till ergonomin i arbetet och skaffa de hjälpmedel som behövs för att underlätta lyft som inte kan undvikas.

Det finns ett flertal metoder för att undvika belastande arbetsställningar och onödiga lyft, och dessa framgick även i samband med inspektionerna.

”Många daghem hade påklädningsbänkar där barnet står på en bänk och arbetstagaren kan klä på barnet sittande i normal ställning. I vissa daghem steg barnet inför blöjbytet upp på ett tvättställ i normal höjd med hjälp av en trappa som arbetstagarna hjälpte barnet att gå längs. Andra använde sig av elektriska skötbord och lyfthjälpmedel, berättar arbetarskyddsinspektör Tessa Olin vid regionförvaltningsverket i Södra Finland.

På inspektionerna betraktades det som positivt att möblerna i lunchrummen i nästan alla inspekterade daghem redan var av normal storlek.

Brister i planeringen av nya daghem och i introduktionen av cheferna

En överraskande observation på inspektionerna var att det även i alldeles nya daghem tillämpades lösningar där ergonomin hade glömts bort. Tvättställ hade till exempel placerats alldeles för lågt och skåpsängarna så nära varandra att arbetstagarna inte fick plats att gå mellan dem för att lugna ner oroliga barn, utan måste krypa över de andra sängarna.

Arbetarskyddslagen förutsätter att konstruktioner på arbetsplatsen och de hjälpmedel som används väljs, dimensioneras och placeras på ett ergonomiskt ändamålsenligt sätt med beaktande av arbetets art och arbetstagarens förutsättningar. De ska vara sådana att arbetet inte orsakar skadlig belastning för arbetstagarens hälsa. Dessutom ska arbetstagaren ha möjlighet att byta arbetsställning och arbetet ska vid behov underlättas med hjälpmedel. Arbetsgivaren ansvarar för arbetstagarnas säkerhet i arbetet och för att dessa får introduktion i ergonomiska arbetssätt. Arbetarskyddslagen förutsätter också att arbetstagarna följer arbetsgivarens anvisningar om säkerheten i arbetet.

I inspektionerna fastställdes att daghemschefernas kunskaper och färdigheter i fråga om säkerheten i arbetet varierade kraftigt. Cheferna hade inte alltid fått ordentlig introduktion i arbetet, och de kände inte heller till sina ansvarsområden i fråga om arbetarskyddet.

”Om chefen känner till förutsättningarna i arbetarskyddslagen så kan man vanligtvis handla rätt på arbetsplatsen”, berättar Olin.

I och med arbetarskyddsinspektionerna tog en del av arbetsgivarna tag i utbildning av cheferna och började förutsätta att de deltar i arbetarskyddsutbildningen på arbetsplatsen, vilket tidigare var frivilligt.

 

Mera information:
Arbetarskyddsinspektör Tessa Olin, tfn 0295 016 395, fornamn.efternamn@rfv.fi

Medietjänst:
Kommunikationsexpert Virpi Saarinen, tfn 0295 016 021, fornamn.efternamn@rfv.fi

Ansvarsområdet för arbetarskyddet, regionförvaltningsverket i Södra Finland
www.tyosuojelu.fi
 

Ansvarsområdet för arbetarskyddet vid regionförvaltningsverket i Södra Finland är den regionala arbetarskyddsmyndigheten. Ansvarsområdet övervakar att arbetsgivarna följer arbetslivslagstiftningen och att arbetet utförs så sunt och säkert som möjligt. På området arbetar 1,1 miljoner människor och antalet arbetsplatser som övervakas uppgår till 120 000.