Innehållspresentatör

null Tillsynen över restaurangrörelserna i Esbo: arbetskiftförteckning saknades exceptionellt ofta

Tillsynen över restaurangrörelserna i Esbo: arbetskiftförteckning saknades exceptionellt ofta

27.9.2017 – Södra Finland

Arbetarskyddsinspektörerna utförde i månadsskiftet augusti-september intensivtillsyn på arbetsplatser inom restaurangbranschen i Esbo. I intensivtillsynen inspekterades sammanlagt 86 arbetsplatser: främst caféer, pubar och pizzerior.

Det mest överraskande resultatet av tillsynen var att arbetskiftförteckningar helt saknades på nio arbetsplatser (10 % av inspektionerna). Det handlar om en exceptionellt stor mängd, eftersom det i genomsnitt saknades arbetskiftförteckningar på endast en procent av de inspekterade arbetsplatserna i restaurangbranschen i södra Finland. 

"Arbetstagarna har rätt att få veta när arbetskiftet börjar och när det upphör. Arbetskiftförteckningen ska finnas framlagd för arbetstagarna en vecka innan den följande treveckorsperioden inleds", påminner arbetarskyddsinspektör Tarmo Järvinen vid regionförvaltningsverket i Södra Finland.

Även när det gäller hanteringen av hot om kundvåld fastställdes i Esbo oftare än vanligt brister; på rentav 29 arbetsplatser (34 %). I genomsnitt var hanteringen av hot om våld bristfällig på 17 % av de inspekterade arbetsplatserna. I intensivtillsynen som genomfördes under sommaren 2016 i Helsingfors centrum konstaterades brister på endast 8 % av arbetsplatserna.

"Hotet om våld var visserligen inte lika uppenbart på arbetsplatserna i Esbo som till exempel i Helsingfors centrum. Eftersom det gäller kundservicearbete ska arbetsgivaren trots allt som en del av riskbedömningen utreda om det förekommer hot om våld eller inte i arbetet. Hotfulla situationer uppstår även på så kallade "lugna områden", påminner Järvinen.

I hanteringen av kundvåld är det viktigt att arbetstagarna vet hur de ska gå till väga om kunden uppträder hotfullt eller annars misstänkt och hur incidenten vid behov kan bearbetas senare tillsammans med företagshälsovården.

Företagshälsovård saknades på 13 arbetsplatser

Lagstadgad företagshälsovård saknades på 13 arbetsplatser och företagshälsovårdens arbetsplatsutredning på 17 arbetsplatser. I praktiken innebär avsaknaden av arbetsplatsutredning att arbetets och arbetsförhållandenas betydelse för arbetstagarnas hälsa inte har utvärderats.

"Arbetstagarna har ofta den uppfattningen att det inte har ordnats företagshälsovård om de inte kan besöka läkare på arbetsgivarens bekostnad. Avtalet om företagshälsovård och arbetsplatsutredningen ska enligt lagen finnas framlagda för arbetstagarna, vilket också bidrar till att missuppfattningar inte uppstår.

I samband med intensivtillsynen i Esbo meddelades sammanlagt 144 anvisningar och 24 uppmaningar med utsatt tid. På 16 av de inspekterade arbetsplatserna överensstämde förhållandena med kraven i arbetslagstiftningen och man behövde inte alls ge arbetsgivarna myndighetshandledning.

Mera information:
Arbetarskyddsinspektör Tarmo Järvinen, tfn 029 501 6262, fornamn.efternamn@rfv.fi

Medietjänst:
Kommunikationsexpert Virpi Saarinen, tfn 0295 016 021, fornamn.efternamn@rfv.fi

Ansvarsområdet för arbetarskyddet, regionförvaltningsverket i Södra Finland
www.tyosuojelu.fi

Ansvarsområdet för arbetarskyddet vid regionförvaltningsverket i Södra Finland är den regionala arbetarskyddsmyndigheten. Ansvarsområdet övervakar att arbetsgivarna följer arbetslivslagstiftningen och att arbetet utförs så sunt och säkert som möjligt. På området arbetar 1,1 miljoner människor och antalet arbetsplatser som övervakas uppgår till 120 000.