Innehållspresentatör

null Tillsynskampanj för små arbetsplatser i landskapen Österbotten, Södra Österbotten, Mellersta Österbotten och Mellersta Finland 29.8- 2.9.

Tillsynskampanj för små arbetsplatser i landskapen Österbotten, Södra Österbotten, Mellersta Österbotten och Mellersta Finland 29.8- 2.9.

26.8.2016 – Västra och Inre Finland

Ansvarsområdet för arbetarskyddet vid regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland fullföljer en tillsynskampanj på småarbetsplatser i landskapen Österbotten, Södra Österbotten, Mellersta Österbotten och Mellersta i månadsskiftet augusti-september. Föremål för tillsynen är arbetsplatser med färre än 10 arbetstagare. Ungefär 250 arbetsplatser kommer att inspekteras.

I samband med arbetsplatsbesöken säkerställs att arbetsplatsen har en lagstadgad olycksfallsförsäkring och att det har ordnats med företagshälsovård. Under inspektionen behandlas också arbetarskyddsfrågor som lyfts fram på  arbetsplatsen. Både arbetsgivare och arbetstagare kan begära anvisningar om säkerheten och hälsan i arbetet och villkoren för anställningen av arbetarskyddsmyndigheten.

Syftet med kampanjen är att få arbetsplatserna att bedriva en egen frivillig och förebyggande arbetarskyddsverksamhet. Målet är också att öka kunskapen om arbetarskyddsförvaltningens verksamhet och att genom tillsynen nå konkret synlighet på arbetsplatserna.

Närmare information:
Överinspektör Jarmo Osmo
Ansvarsområdet för arbetarskyddet  i Västra och Inre Finland, jarmo.osmo@rfv.fi, tfn 0295 018450 (växel)