Innehållspublicerare

null Tobakslagen förnyas 15.8 – påverkar särskilt transportbranschen

Tobakslagen förnyas 15.8 – påverkar särskilt transportbranschen

12.8.2016

Tobakslagen, som förnyas i mitten av augusti, kommer också att påverka arbetarskyddet på arbetsplatserna, särskilt inom transportbranschen, i terminaler och inom motsvarande branscher. I fortsättningen kommer det inte att vara tillåtet att röka i styrhytter på fordon och arbetsmaskiner. Undantag utgör fordon som uteslutande används av näringsidkaren själv eller hans eller hennes familjemedlemmar eller av en arbetstagare (övriga undantag anges i 75 § punkt 1 i lagen, se länken i slutet av meddelandet). 

Arbetsgivaren ska förbjuda tobaksrökning i styrhytter på fordon (personbilar, paketbilar, lastbilar osv.) och arbetsmaskiner (truckar, lyftkranar osv.) Arbetsgivaren ska tillsammans med arbetstagarna behandla frågan på arbetsplatsen och på ett synligt ställe placera ut skyltar eller dekaler som förbjuder tobaksrökning. Arbetsgivaren ska också övervaka att tobaksförbudet följs.

Elektriska cigaretter jämställs från och med den 15.8 med traditionell tobak. I och med den nya lagen kommer tobaksförbuden också att gälla elektriska cigaretter och rök, ånga och partiklar som rökning medför. 

Närmare information:
Advokat Jouni Kallioluoma, tfn 0295 018 659
Arbetarskyddet vid Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland

uppdaterad 13.4.2018 – Länk till Valvira.fi lagts