Meddelanden & webbnyheter Meddelanden & webbnyheter

Aktuellt

Innehållspublicerare

null Undanröjning av stormfällda träd är ett arbete för yrkespersoner inom elbranschen

Undanröjning av stormfällda träd är ett arbete för yrkespersoner inom elbranschen

Webbnyhet 10.8.2023

Det är linjeinnehavarna som ansvarar för röjningen av träd som fallit på ellinjerna. Innan träden röjs undan ska risken för elolyckor elimineras av en yrkesperson inom elbranschen eftersom arbetet är förknippat med risk för elolycka. Avlägsnandet av fallna träd innebär även i övrigt betydande olycksfallsrisker, så man ska alltid låta avlägsna träden av yrkeskunnig personal som har fått den handledning som behövs för uppgiften. Arbetarskyddsmyndigheten påminner om att arbetsgivaren och arbetstagarna ska samarbeta för att upprätthålla och effektivisera arbetssäkerheten.

I arbetarskyddslagen fastställs de arbetarskyddskrav som ställs på arbetsplatser och arbetsmiljön. Att arbeta med stormfällda träd är betydligt mer krävande än s.k. normal skogsvård. Träd som fallit i olika riktningar och s.k. påfällningsträd som fastnat i spänningar mot varandra orsakar en betydande fara och i vissa fall kan en säker röjning av dem endast ske maskinellt. Varje röjningsplats ska bedömas och arbetet planeras särskilt omsorgsfullt.

Till exempel skogsmaskiners kranar som vidrör elledningarna, trädfällning nära ellinjer och röjning av stormfällda träd från ellinjer orsakar risksituationer.

Arbetarskyddsansvaret hör till arbetsgivarens företrädare som inom skogsbranschen oftast är arbetsledaren på arbetsplatsen eller huvudentreprenören. Arbetstagarna och underentreprenörerna ansvarar för sin del för att arbetarskyddsbestämmelserna följs.

Mera information: https://www.tyosuojelu.fi/web/sv/om-oss/publikationer/arbetsplatsmeddelanden/avverkning-i-stormskadade-skogar