Meddelanden & webbnyheter Meddelanden & webbnyheter

Aktuellt

Innehållspublicerare

null Ungdomarnas säkerhet vid inlärning i arbetet är huvudsakligen på god nivå

Ungdomarnas säkerhet vid inlärning i arbetet är huvudsakligen på god nivå

Pressmeddelande 30.3.2023

I Finland finns det på olika arbetsplatser ett stort antal studerande på inlärning i arbetet. Även inom farliga arbeten. Arbetarskyddsmyndigheterna har under de senaste åren väglett och övervakat läroanstalterna intensifierat angående säkerheten vid inlärning i arbetet.

”Vi har strävat efter att särskilt stöda förebyggandet av olyckor i arbetet, fysisk belastning samt risker med kemiska och biologiska agenser vid inlärning i arbetet”, säger överinspektör Jan Mikkonen.

Under åren 2020–2022 genomförde arbetarskyddsmyndigheterna över 200 handledande inspektioner på olika läroanstalter runt om i landet. Arbetarskyddsinspektionerna inriktades särskilt på läroanstalter som låter utföra farliga arbeten med under 18-åriga elever.

”Vi undersökte hur läroanstalten säkerställer säkerheten vid inlärning i arbetet. Många arbetsplatser upplevde att samarbetet med läroanstalten var bristfälligt. Till exempel hade den ungas handledare bara gjort ett snabbt besök till arbetsplatsen gällande den ungas ärende”, berättar Jan Mikkonen.

Däremot var introduktionen och handledningen för ungdomarna på arbetsplatsen i allmänhet saklig och säkerheten hade tagits hand om. ”Ungdomarna styrdes till uppgifter som var lämpliga för deras mognad och kompetens. Till exempel på byggarbetsplatser gavs ungdomar inte farliga eller för utmanande uppgifter”, konstaterar överinspektör Jan Mikkonen.

Arbetarskyddsmyndigheterna ger beröm för arbetsplatsernas huvudsakligen ansvarsfulla grepp. Det fanns utnämnda handledare för eleverna på arbetsplatserna, ungdomarna övervakades och lämnades inte ensamma.  ”Ungdomarna måste få lära sig genom sin praktik. De kan mycket väl utföra farligt arbete, så länge det genomförs på ett kontrollerat sätt på arbetsplatsen”, betonar överinspektör Jan Mikkonen.

Baserat på feedbacken som erhållits under inspektionerna vill arbetsplatserna ha mer samarbete med skolorna. ”Det skulle vara bra att säkerställa studerandens kunskapsnivå innan praktiken, så att de kunskaper och färdigheter som behövs för arbetet är tillräckliga”.

En anmälan om farligt arbete som utförs av personer under 18 år ska lämnas till arbetarskyddsmyndigheten innan arbetet inleds. Ansvaret för att göra anmälan ligger på utbildningsarrangören tillsammans med arbetsgivaren.
Arbeten som är farliga för unga arbetstagare ska anmälas –  arbetsplatsmeddelande (pdf).

Tilläggsuppgifter:
Överinspektör Jan Mikkonen, tel. 0295 018 163, fornamn.efternamn@rfv.fi Arbetarskyddsmyndighetens projekt för säkerhet vid inlärning i arbetet