Meddelanden & webbnyheter Meddelanden & webbnyheter

Aktuellt

Innehållspublicerare

null Utbildningsinstitutet NIVA anordnar en kurs om arbetsutrymmen som främjar välmående i september

Utbildningsinstitutet NIVA anordnar en kurs om arbetsutrymmen som främjar välmående i september

Webbnyhet 23.6.2022

Nordiska institutet för fortbildning i arbetsmiljön NIVA anordnar en internationell kurs "Workspaces Promoting Well-being" den 20–22 september 2022 i Esbo.

Mer information om kursen finns på NIVAs hemsida.