alt alt

Om oss

Innehållspublicerare

null Vad är CE-märkning?

Vad är CE-märkning?

Maskiner och arbetsredskap
Efter att ha upprättat försäkran om överensstämmelse visar tillverkaren genom CE-märkning att maskinen uppfyller säkerhetskraven enligt maskinbeslutet. Endast maskiner med CE-märkning får säljas och tas i drift inom EU.
3.9.2018