Innehållspublicerare

null Vad innebär arbetarskyddsfullmäktigens uppsägningsskydd?

Vad innebär arbetarskyddsfullmäktigens uppsägningsskydd?

Arbetarskyddssamarbete

Arbetarskyddsfullmäktigen har ett starkt uppsägningsskydd. Skyddet är detsamma som uppsägningsskyddet för en förtroendeman enligt arbetsavtalslagen. Enligt det kan en arbetarskyddsfullmäktig sägas upp på grund av minskat arbete, saneringsförfarande eller konkurs endast om arbetarskyddsfullmäktigens arbete upphör helt och hållet och om arbetsgivaren inte kan ordna sådant arbete som motsvarar hans eller hennes yrkesskicklighet eller som annars är lämpligt, eller omskola arbetarskyddsfullmäktigen för annat arbete. En arbetarskyddsfullmäktig får sägas upp på grunder som har samband med hans eller hennes person endast om majoriteten av de arbetstagare som arbetarskyddsfullmäktigen företräder ger sitt samtycke.

25.9.2015