Innehållspublicerare

null Vad ska en maskins säkerhetsanvisning innehålla?

Vad ska en maskins säkerhetsanvisning innehålla?

Maskiner och arbetsredskap

En maskins säkerhetsanvisning ska innehålla

  • uppgifter som behövs för att ta maskinen i drift
  • hanteringsanvisningar
  • frågor som ska beaktas vid monteringen
  • information om säker användning
  • besiktnings- och underhållsanvisningar
  • frågor som ska beaktas i instruktionen av användarna.
3.9.2018