Innehållspresentatör

null Var får jag reda på om den bransch som jag arbetar i tillämpar kollektivavtal?

Var får jag reda på om den bransch som jag arbetar i tillämpar kollektivavtal?

Kollektivavtal
Alla arbetsgivare måste följa ett allmänbindande kollektivavtal, om ett sådant finns för branschen. En förteckning över allmänbindande kollektivavtal finns i Finlex författningsdatabank. Om det inte finns något allmänbindande kollektivavtal för en bransch, men arbetsgivaren hör till ett arbetsgivarförbund, tillämpas ett så kallat normalbindande kollektivavtal som förbundet eventuellt ingått för branschen.
25.7.2018