Innehållspublicerare

null Var får man ytterligare information om CE-märkning?

Var får man ytterligare information om CE-märkning?

Maskiner och anordningar

På Europeiska kommissionens webbplats kan man ladda ner en tillämpningsguide om direktiven på engelska, dvs. den så kallade Blå guiden: Blue guide.

Affärsföretag kan också kontakta nätverket Enterprise Europa Network.
 

 

30.11.2016