alt alt

Om oss

Innehållspublicerare

null Var får man ytterligare information om CE-märkning?

Var får man ytterligare information om CE-märkning?

Maskiner och anordningar

På Europeiska kommissionens webbplats kan man ladda ner en tillämpningsguide om direktiven på engelska, dvs. den så kallade Blå guiden: Blue guide.

Affärsföretag kan också kontakta nätverket Enterprise Europa Network.

Statsrådets förordning om maskiners säkerhet (400/2008) Bilaga III CE-märkning.

 

30.7.2021