Innehållspublicerare

null Var ska CE-skylten fästas?

Var ska CE-skylten fästas?

Maskiner och anordningar

CE-skylten fästs antingen på maskinen eller på maskinens informationsskylt. CE-skylten ska alltid fästas i den omedelbara närheten av namnet på tillverkaren eller dennes befullmäktigade representant med samma teknik. Skylten ska finnas på en synlig plats och vara tydlig och beständig.

23.9.2015