alt alt

Om oss

Innehållspublicerare

null Var ska CE-märkningen fästas?

Var ska CE-märkningen fästas?

Maskiner och anordningar

CE-märkningen görs på maskinens tillverkarskylt eller med samma teknik i skyltens omedelbara närhet. Märkningen ska vara synlig, tydlig och varaktig.

21.9.2021