Innehållspresentatör

null Vem kan verka som företrädare för en utstationerad arbetstagare i Finland?

Vem kan verka som företrädare för en utstationerad arbetstagare i Finland?

Utstationerad arbetstagare

En person eller ett företag som har behörighet att företräda det utstationerande företaget i domstol samt på företagets vägnar ta emot stämningar och andra myndighetshandlingar. Företrädaren ska ha en adress i Finland.

Som företrädare kan exempelvis fungera en tjänstebeställare i Finland (en hyrd arbetstagares användarföretag), en bokföringsbyrå eller annat tjänsteföretag, som tillhandahåller tjänster för kommenderingsarbete för utländska företag. Om en utstationerad arbetstagare skickas på kommendering från utlandet till Finland till ett företag inom samma företagsgrupp, kan ett i Finland verksamt företag fungera som företrädare. Även ett utländskt företag kan verka som företrädare, om arbetsgivaren ger företaget tillgång till de uppgifter som fordras.

25.7.2018