alt alt

Om oss

Innehållspublicerare

null Vem övervakar att CE-märkningarna används på rätt sätt?

Vem övervakar att CE-märkningarna används på rätt sätt?

Maskiner och anordningar

Medlemsländernas fastställda myndigheter övervakar användningen tillsammans med Europeiska kommissionen.

I Finland övervakas olika produktgrupper av flera myndigheter, till exempel maskiner som används i arbete av regionförvaltningsverkens ansvarsområden för arbetarskyddet och CE-märkta byggprodukter av Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes). Mer information finns på Tukes webbplats: Vem övervakar vad?

 

21.9.2021