Innehållspublicerare

null Vem övervakar att CE-märkningen används rätt?

Vem övervakar att CE-märkningen används rätt?

Maskiner och anordningar

Användningen övervakas av myndigheterna som övervakar den aktuella produktgruppen i medlemsländerna tillsammans med Europeiska kommissionen.

Olika myndigheter övervakar olika produktgrupper i Finland, maskiner som används i arbetet övervakas till exempel av regionförvaltningsverkens ansvarsområden för arbetarskyddet medan byggprodukter som ska CE-märkas övervakas av Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes). Tiläggsinformation finns på Tukes webbplats (på finska): Vilken myndighet övervakar olika produktgrupper?

19.6.2018