alt alt

Om oss

Innehållspublicerare

null Vem ska sköta om att bruksanvisningarna finns på finska och svenska?

Vem ska sköta om att bruksanvisningarna finns på finska och svenska?

Maskiner och anordningar

Den som importerar till språkområdet ska se till att bruksanvisningarna översätts om de inte följer med maskinen.

Vid försäljning ska man se till att bruksanvisningarna medföljer maskinen på finska och svenska.

21.9.2021