Innehållspublicerare

null Vem ska utarbeta verksamhetsprogrammet för arbetarskyddet?

Vem ska utarbeta verksamhetsprogrammet för arbetarskyddet?

Verksamhetsprogram för arbetarskyddet

Arbetsgivaren ansvarar för utarbetandet av verksamhetsprogrammet för arbetarskyddet. När programmet utarbetas ska arbetstagarna höras, och hela personalen ska informeras om det. Om arbetsplatsen saknar en arbetarskyddskommitté och en arbetarskyddsfullmäktig ska verksamhetsprogrammet för arbetarskyddet behandlas mellan arbetsgivaren och arbetstagarna.

28.9.2015