alt alt

Om oss

Innehållspublicerare

null Vi har inhämtat utredningar om vår avtalspart innan vi ingått avtal, och enligt dem har avtalsparten tagit hand om sina skyldigheter. Under samma avtalsförhållande har underleverantören lämnat en ny utredning av vilken det framgår att det finns obetalda skatter. Kan vi betala underleverantörens faktura, även om underleverantören dragit på sig skatteskulder under avtalsförhållandet?

Vi har inhämtat utredningar om vår avtalspart innan vi ingått avtal, och enligt dem har avtalsparten tagit hand om sina skyldigheter. Under samma avtalsförhållande har underleverantören lämnat en ny utredning av vilken det framgår att det finns obetalda skatter. Kan vi betala underleverantörens faktura, även om underleverantören dragit på sig skatteskulder under avtalsförhållandet?

Beställaransvar

Beställaren ska innan avtal ingås inhämta utredningar om beställarens ansvar och förvara dem i minst två år från att det avtalsenliga arbetet avslutats. Även om det av utredningar som lämnas in senare under avtalsförhållandet framgår att lagstadgade skyldigheter har försummats kan beställaren inte med stöd av lagen om beställarens ansvar låta bli att betala fakturor. Betalningen av fakturor liksom uppfyllandet av andra avtalsskyldigheter fastställs utifrån avtalet mellan parterna.

7.7.2022